Bij Plugfuse begrijpen we de waarde van privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over hoe wij omgaan met de gegevens die we verzamelen in verband met onze laadoplossingen en hoe we de privacy van onze klanten en gebruikers waarborgen. 

1. Verzamelde Gegevens 

We verzamelen verschillende soorten gegevens om onze laadoplossingen en diensten te kunnen leveren en verbeteren. Deze gegevens kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, omvatten:
– Persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en andere contactgegevens. 

– Gegevens met betrekking tot elektrische voertuigen, laadtransacties en laadgegevens voor analyse- en optimalisatiedoeleinden en het kunnen verrekenen van betaalde laadtransacties.
– Technische informatie die automatisch wordt verzameld door onze systemen, zoals IP-adressen, gebruikte apparaten, browsers, enzovoort. 

2. Gebruik van Verzamelde Gegevens 

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het leveren en verbeteren van onze laadoplossingen en -diensten.
– Het kunnen doen van automatische incasso en het vergoeden van gelden.
– Het verstrekken van klantenondersteuning en servicegerelateerde communicatie.
– Het begrijpen van gebruikersgedrag en het verbeteren van de functionaliteit en prestaties van onze producten.
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en voorschriften. 

3. Gegevensdeling 

Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of indien vereist door de wet. In dergelijke gevallen zorgen we voor de juiste beveiliging en bescherming van de gedeelde gegevens. 

4. Beveiliging van Gegevens 

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. 

5. Bewaring van Gegevens 

We bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting of legitieme zakelijke behoefte bestaat om dit te doen. 

pastedGraphic.png

6. Rechten van Gebruikers 

Gebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen als dat nodig is. Voor vragen over gegevensbescherming of verzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens kunnen gebruikers contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens. 

7. Wijzigingen in de Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Eventuele wijzigingen in onze benadering van gegevensbescherming zullen op deze pagina worden geplaatst. 

8. Contactgegevens 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u ons bereiken via (0031) 85-2465771 of per mail via info@alp-ev.com. 

9. Protocol voor Gegevenslekken 

Bij Plugfuse hechten we grote waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en streven we naar het minimaliseren van risico’s met betrekking tot gegevenslekken. We hebben een gegevenslekprotocol ge├»mplementeerd om gepaste maatregelen te nemen in geval van een inbreuk op de beveiliging van gegevens. Dit protocol omvat: 

– Het onmiddellijk evalueren van gemelde of vermoede gegevenslekken door onze interne teams. – Het nemen van passende corrigerende maatregelen om verdere blootstelling of schade te voorkomen.
– Het informeren van relevante autoriteiten en betrokken partijen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wij streven ernaar om transparant te zijn in ons omgaan met gegevenslekken en zullen alle getroffen partijen op de hoogte stellen als er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonlijke gegevens die hun rechten en vrijheden kan be├»nvloeden. 

10. Contact voor Melding van Gegevenslekken 

Als u een vermoeden heeft van een gegevenslek of als u vragen heeft over ons protocol voor gegevenslekken, verzoeken we u om onmiddellijk contact met ons +31(0)85 076 09 99 of per mail via info@plug-fuse.com. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 mei 2024.