Toevoegen van laadpassen aan een toegangsgroep

Nadat u een nieuwe toegangsgroep heeft aangemaakt, dienen hier laadpassen en/of -tags aan gekoppeld te worden alvorens deze gebruikt kunnen worden. Dit doet u op de volgende manier:

1. Klik in het overzicht van de toegangsgroepen op de reeds aangemaakte groep

2. Klik op [Token toevoegen] om een laadpas of laadtag toe te voegen aan de gekozen toegangsgroep

3. Als uw laadpas of -tag een visueel nummer heeft, kunt u dit nummer invoeren. Als u dit nummer niet heeft, kunt u de interne RFID ID gebruiken. U dient daarvoor wel de laadpas uit te lezen.
Tip: Uw installateur kan op afstand uw laadpas uitlezen. Houdt de kaart voor de RFID lezer van de laadpaal en vraag uw installateur om de logs te bekijken in zijn Plugfuse omgeving.