Aanmaken van toegangsgroepen

Met toegangsgroepen kunt u bepaalde betaalde laadpassen toegang verlenen tot uw laadlocatie met daaraan gekoppelde laadpalen. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld een aantal laadpalen alleen voor uw medewerkers wilt gebruiken, of als een VvE alleen bewoners toegang wil geven tot de geplaatste laadpalen.

1. Toegangsgroepen beheren
Om toegangsgroepen te kunnen beheren, navigeert u via het hoofdmenu naar [Locaties].

2. Nieuwe toegangsgroep aanmaken
Om een nieuwe toegangsgroep aan te maken, drukt u op [Groep aanmaken]. Er opent een popup waar u de toegangsgroep een naam geeft (bijvoorbeeld “Gasten”) en u kunt deze groep desgewenst een omschrijving meegeven voor eigen referentie

3. Overzicht van alle aangemaakte toegangsgroepen
Hier ziet u een overzicht van alle aangemaakte toegangsgroepen binnen uw account. Deze toegangsgroepen doen op zichzelf niets, maar kunnen later gekoppeld worden aan locaties. Op deze manier kunt u door het aanmaken van slechts één toegangsgroep deze wel koppelen aan meerdere locaties indien gewenst.