Vrijgestelde laadpassen toevoegen

Om laadpassen vrij te stellen van betaling of om niet geregistreerde laadpassen of -tags toegang te geven tot een laadpaal, dient deze gekoppeld te zijn aan de locatie waaraan de laadpaal gekoppeld is.

Navigeer hiervoor naar [Locaties]
Selecteer de betreffende locatie
In het submenu selecteer je [Vrijgestelde laadpassen]
Selecteer de knop [Toevoegen]
Een submenu opent. Vul hier de RFID code van de laadpas of tag in en geef deze wanneer gewenst een naam. Deze naam zal in het laadsessie overzicht gebruikt worden om de laadsessies te herkennen.